Ana Sayfa | Linkler | İletişim       


ÖZGEÇMİŞ   |  HİZMETLERİMİZ   |   E-KİTAPLAR   |   GÜNCEL YAZILAR   |   GÜNCEL MEVZUAT
 
VERGİ TAKVİMİ  
 PRATİK BİLGİLER |  FAYDALI DOSYALAR   |   FAYDALI PROGRAMLAR   | LİNKLER   |   İLETİŞİM

      FAYDALI DOSYALAR

SSK  DİLEKÇE VE FORMLAR

Tahsisler Daire Başkanlığı

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Sigortalı Bildirim Belgesi
İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi
Sigortalı Hesap Fişi
Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
İstek ve Tescil Belgesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek-2)
Sigortalı Hesap Fişi (Ek-11)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Daire Başkanlığı

İş Göremezlik Devam Belgesi (Form 1)
İş Göremezlik Devam Belgesi (Form 2)
Dilekçe Örnekleri
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait, Ek 4)
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait, Ek 5)
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait)Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

İşyeri Bildirgesi (Ek-1)
Aylık Prim Hizmet Belgesi (Ek-3) [1]   [2]
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait) (Ek-4)
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait) (Ek-5)
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait) (Ek-6)
Sigortalı Bildirim Belgesi (Ek-7)
Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-8)
Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)
İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel (Ek-10)Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

3201 Sayılı Kanuna Göre Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne Yapılacak Müracaatlar İçin Gerekli Formlar 1- Yurda kesin dönüş yapmış olan ve Kurumumuzdan sözleşme hükümlerine göre kısmi aylık alan sigortalıların dolduracakları dilekçe ile beyan ve taahhütname
2- Halen yurtdışında ikamet eden ve Kurumumuzdan sözleşme hükümlerine göre kısmi aylık alan sigortalıların dolduracakları dilekçe ile taahhütname
3201 Sayılı Kanuna Göre Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne Yapılacak Müracaatlar İçin Gerekli Formlar 1- Yurda kesin dönüş yapmış olan ve Kurumumuzdan sözleşme hükümlerine göre kısmi aylık almayan vatandaşların dolduracakları dilekçe ile beyan ve taahhütname
2- Halen yurtdışında ikamet eden ve çalışan, Kurumumuzdan sözleşme hükümlerine göre kısmi aylık almayan vatandaşların dolduracakları dilekçe ile taahhütname


 

BAĞ-KUR  DİLEKÇE VE FORMLAR

SİGORTA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN FORMLAR

ŞİRKET ORTAKLARININ RE'SEN TESCİLİ İÇİN DOLDURULACAK SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (1479 SAYILI KANUNA GÖRE)
SİGORTALILIK SÜRESİ TESPİTİ TALEP DİLEKÇESİ
1479 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILIK TESPİT BELGESİ
1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA GÖRE BAĞ-KUR BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ
1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA TABİ SİGORTALILARIN ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA HİZMET CETVELİ
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 10 YILLIK BORÇLANMASI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME 
1479 SAYILI KANUNA GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEP DİLEKÇESİ
2108 SAYILI MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI GEREĞİNCE MÜLKİ AMİRLİKLERCE BAĞ-KUR'A VERİLMEK ÜZERE DÜZENLENEN BORÇLANMAYA ESAS HİZMET BELGESİ Formun ön yüzünü görmek için buraya basınız.Formun arka yüzünü görmek için buraya basınız.
2108 SAYILI KANUNA TABİ MUHTARLARIN BORÇLANMAYA ESAS HİZMET SÜRELERİYLE İLGİLİ DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (MUHTARLAR İÇİN)
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (2926 SAYILI KANUNA GÖRE) Formun arka yüzünü görmek için buraya basınız.
TARIMDA KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM CETVELİ
TEVKİFAT YAPILMAMASI İÇİN DİLEKÇE
TERK TARİHİNDEN SONRA ÖDENEN PRİMLERİN SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP DİLEKÇESİ
MUHTARLIK BORÇLANMA TALEBİ
YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİ BORÇLANMALARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLANLARIN 3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ
3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEBİ
TASFİYE EDİLEN HİZMET SÜRELERİNİ İHYA ETME TALEP DİLEKÇESİ
DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ
DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ (FORM)


TAHSİS İŞLEMLERİNDE KULLANILAN FORMLAR

YAŞLILIK AYLIĞI TALEP FORMU
ÖLÜM AYLIĞI TALEP FORMU
MALULLÜK AYLIĞI TALEP FORMU
YAŞLILIK TOPTAN ÖDEME TALEP FORMU


SAĞLIK İŞLEMLERİNDE KULLANILAN FORMLAR

1479 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR İÇİN BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİ TALEP FORMU
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ(1479 SAYILI KANUNA GÖRE)
TARIM SİGORTALILARI İÇİN BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİ TALEP FORMU
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ(2926 SAYILI KANUNA GÖRE)
KURUM SAĞLIK KURULU BAŞKANLIĞINCA RAPOR İNCELENMESİ TALEP YAZISI
TEDAVİ GİDERLERİ TALEP FORMU
ECZANE-REÇETE VE FATURA TESLİM FORMU
İADE MALZEMELERE İLİŞKİN FORM (TAAHHÜTNAME)
KONU:REÇETELERİNİZ/FATURALARINIZ
KONU:REÇETELERİNİZ
  HİZMETLERİMİZ

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak...


emailTÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
 
  BİR TIK ÖTEDE

emailT.C. Kimlik No.
emailE-Bildirge
emailSSK Hizmet Dökümü
emailSSK Sicil No. Tespiti
emailSSK Emeklilik Hesabı
emailBağkur Hizmet Dökümü
emailBağkur Emeklilik Hesabı
emailUnvan Sorgulama (Ticaret Sicili)
emailİnternet Vergi Dairesi
emailMotorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama
emailGecikme Zammı Hesaplama
emailResmi Gazete

  YEREL LİNKLER

emailInegol.gov.tr
emailİnegöl Belediyesi
emailİnegöl Sanayi ve Ticaret Odası
emailİnegöl Mobilya
emailİnegöl Sporum
emailYıldırım Gazetesi
emailİnegöl'de Meteoroloji

  MESLEKİ LİNKLER

emailTürmob
emailBursa SMMM Odası
emailİstanbul SMMM Odası
emailAnkara SMMM Odası
emailİzmir SMMM Odası
emailGelirler Genel Müdürlüğü
emailBursa Vergi Dairesi Başkanlığı
emailSSK
emailBAĞ-KUR 
emailTürkiye Muhasebe Standartları 

emailTÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 S.M. Mali Müşavir Mehmet HACIOĞLU

 Adres : Cuma mah. İsmail Efendi Sok. No:6 K:2 İNEGÖL / BURSA
 Tel : (224) 7138947
 Faks: (224) 7114506
 Gsm: (532) 4066327
 E-Mail: info@mehmethacioglu.com

 Her hakkı saklıdır.
 www.mehmethacioglu.com
 

Web Tasarım:       www.muhasebetr.com